Forsamat

Fromasat je dobro izbalansiran vitaminsko – mineralni kompleks koji veoma stimulativno deluje na maticu i pčele radilice, u većem polaganju jaja i boljem odgoju pčelinjeg legla.

U Fromasatu posebno je naglašen Kobalt hlorid i kompels B vitamina koji direktno utiču na kvalitet i brži razvoj pčelinjeg legla, pospešuje dobro prezimljavanje, povećava otpornost prema bolestima kao i bolje iskorišćavanje pčelinje paše.